Telefon: 792 202 141 E-mail: biuro@zarzadzanie-bj.pl

Nasza oferta

Zakres działalności firmy i pakiet usług

- Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej
- Reprezentowanie Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi
- Załatwianie wszelkich formalności związanych z rejestracją Wspólnoty w systemie REGON i nadaniem numeru NIP
- Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości
- Reprezentacja Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami
- Prowadzenie korespondencji z pomocą technik najbardziej wygodnych dla Właściciela (np. poczta tradycyjna, e-mail, sms)
- Prowadzenie i aktualizacja dokumentów lokalowych, w tym spisu Właścicieli oraz osób wspólnie zamieszkujących
- Utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym
- Nadzór nad firmą sprzątającą nieruchomość pod względem rzetelnego i dokładnego utrzymania pomieszczeń i urządzeń wspólnych w należytym porządku tj. klatka schodowa, ciągi komunikacyjne, piwnica, strychy, teren zewnętrzny

 

Obsługa bankowo-księgowa

- Otwarcie rachunku bankowego Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek
- Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
- Prowadzenie księgowości pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
- Pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych, funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości
- Pobieranie i windykacja należności, obsługa prawna – realizowana przez Kancelarię Radcy
- Prawnego Przygotowywanie projektów planu gospodarczego, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty Ubezpieczenie budynku- przygotowanie korzystnych polis oraz likwidacja szkód

 

Obsługa administracyjna

- Wprowadzenie w określonych dniach tygodnia dyżuru administratora
- Dyspozycyjność pracowników w nagłych sytuacjach po godzinach pracy
- Opracowywanie wzorów uchwał, regulaminów, statutów oraz innych aktów prawnych
- Windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i komorniczym
- Ochrona osób i mienia

 

Obsługa techniczna

- Bieżąca konserwacja nieruchomości szybka pomoc techniczna – 24h pogotowie mieszkaniowe
- Przygotowywanie planów remontowych
- Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego zgodnie z wymogami prawa budowlanego
- Organizowanie przetargów na obowiązkowe przeglądy ogólnobudowlane, przeglądy kominiarskie, gazowe i elektryczne, roczne i pięcioletnie

Kontakt


ul. Pabianicka 33
93-506 Łódź
biuro@zarzadzanie-bj.pl
tel. 792 202 141

Ważne telefony


Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Policja - 997
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne - 991
Straż Miejsca - 986